Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Evaluatie van de privacywet - Publieke raadpleging

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Geef uw mening!
Welk belang hecht u aan de bescherming van uw persoonsgegevens?
Kunt u uitleggen waarom u van mening bent dat het recht op privacy- en gegevensbescherming een fundamenteel recht is om onze vrijheden te vrijwaren?
Kunt u een of meerdere voorbeelden uit uw dagelijks leven noemen waarbij uw persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt?
Bent u van mening dat u controle heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door overheidsdiensten of bedrijven?
Licht uw keuze toe:
Licht uw keuze toe:
Bent u van mening dat u over voldoende informatie beschikt betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door overheidsinstanties of bedrijven?
Licht uw keuze toe:
Licht uw keuze toe:
Meent u toegang te hebben tot de nodige informatie over uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens?
Licht uw keuze toe:
Licht uw keuze toe:
Bent u van mening dat u deze rechten kunt uitoefenen en in het bijzonder een vrije en geïnformeerde toestemming kunt geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens?
Licht uw keuze toe:
Licht uw keuze toe:
Beschouwt u de digitalisering van onze samenleving als een gevaar of als een opportuniteit en waarom?
Wat zijn volgens u de belangrijkste maatregelen om uw privacy en in het bijzonder uw persoonsgegevens te beschermen?
Is er nog iets dat u zou willen toevoegen?